BÁO GIÁ IN TỜ RƠI A5

Liên hệ

Còn hàng

BÁO GIÁ IN TỜ RƠI A5 - GIẤY COUCHE 100 gsm

TỜ RƠI A5 – GIẤY C100

      SL    

  ĐƠN GIÁ  

  THÀNH TIỀN  

Chất liệu giấy: Couches

Định lượng giấy: C100 gsm.

Kích thước: 14.8 x 21 cm.

Xén thành phẩm A5.

Giá chưa bao gồm VAT 10%

(Cán bóng + thêm 89 đ/ 1 mặt. Cán mờ + thêm 106 đ/ 1 mặt)

500

2.080

1.040.000

1.000

1.093

1.093.000

2.000

597

1.194.000

3.000

440

1.320.000

4.000

370

1.480.000

5.000

330

1.650.000

6.000

305

1.830.000

7.000

288

2.016.000

8.000

272

2.176.000

9.000

262

2.358.000

10.000

254

2.540.000

 

BÁO GIÁ IN TỜ RƠI A5 - GIẤY COUCHE 120 GSM

TỜ RƠI A5 – GIẤY C120

     SL     

  ĐƠN GIÁ  

  THÀNH TIỀN  

Chất liệu giấy: Couches

Định lượng giấy: C120 gsm.

Kích thước: 14.8 x 21 cm.

Xén thành phẩm A5.

Giá chưa bao gồm VAT 10%

(Cán bóng + thêm 89 đ/ 1 mặt. Cán mờ + thêm 106 đ/ 1 mặt)

500

2.120

1.060.000

1.000

1.120

1.120.000

2.000

620

1.240.000

3.000

465

1.395.000

4.000

392

1.568.000

5.000

352

1.760.000

6.000

327

1.962.000

7.000

308

2.156.000

8.000

292

2.336.000

9.000

282

2.538.000

10.000

275

2.750.000

 

BÁO GIÁ IN TỜ RƠI A5 - GIẤY COUCHE 150 GSM

TỜ RƠI A5 – GIẤY C150

     SL     

  ĐƠN GIÁ  

  THÀNH TIỀN  

Chất liệu giấy: Couches

Định lượng giấy: C150 gsm.

Kích thước: 14.8 x 21 cm.

Xén thành phẩm A5.

Giá chưa bao gồm VAT 10%

(Cán bóng + thêm 89 đ/ 1 mặt. Cán mờ + thêm 106 đ/ 1 mặt)

500

2.170

1.085.000

1.000

1.165

1.165.000

2.000

658

1.316.000

3.000

495

1.485.000

4.000

425

1.700.000

5.000

385

1.925.000

6.000

360

2.160.000

7.000

340

2.380.000

8.000

325

2.600.000

9.000

310

2.790.000

10.000

305

3.050.000

 

BÁO GIÁ IN TỜ RƠI A5 - GIẤY COUCHE 200 GSM

TỜ RƠI A5 – GIẤY C200

     SL     

  ĐƠN GIÁ  

  THÀNH TIỀN  

Chất liệu giấy: Couches

Định lượng giấy: C200 gsm.

Kích thước: 14.8 x 21 cm..

Xén thành phẩm A5.

Giá chưa bao gồm VAT 10%

(Cán bóng + thêm 89 đ/ 1 mặt. Cán mờ + thêm 106 đ/ 1 mặt)

500

2.270

1.135.000

1.000

1.240

1.240.000

2.000

722

1.444.000

3.000

555

1.665.000

4.000

480

1.920.000

5.000

440

2.200.000

6.000

415

2.490.000

7.000

395

2.765.000

8.000

377

3.016.000

9.000

367

3.303.000

10.000

360

3.600.000

 

BÁO GIÁ IN TỜ RƠI A5 - GIẤY COUCHE 250 GSM

TỜ RƠI A5 – GIẤY C250

     SL     

  ĐƠN GIÁ  

  THÀNH TIỀN  

Chất liệu giấy: Couches

Định lượng giấy: C250 gsm.

Kích thước: 14.8 x 21 cm.

Xén thành phẩm A5.

Giá chưa bao gồm VAT 10%

(Cán bóng + thêm 89 đ/ 1 mặt. Cán mờ + thêm 106 đ/ 1 mặt)

500

2.370

1.185.000

1.000

1.313

1.313.000

2.000

786

1.572.000

3.000

613

1.839.000

4.000

537

2.148.000

5.000

495

2.475.000

6.000

469

2.814.000

7.000

448

3.136.000

8.000

430

3.440.000

9.000

420

3.780.000

10.000

412

4.120.000

Thong ke

Có thể bạn quan tâm